top of page
Oslo Lufthavn UNSØ KNX
Oslo Lufthavn Gardermoen UNSØ

Utvidelse med 6 stk. nye flyoppstillingsplasser med passasjerbroer for trafikk utenfor Schengen, gater, fellesområde, tekniske areal på totalt

30 000m2. 684 stk. KNX komponenter 33 stk. linjer fordelt på 9 stk. områder. Belysning, varme, solavskjerming, signaler fra overspenningsvern, HCWC-alarm, vannvakter, heiser, rulletrapper, frostsikring, snøsmelting.   

Sophie Radich Skole bilde 2.jpg
Sophie Radich Ungdomsskole, Lillestrøm

Ett bygg på 13.800m2 fordelt over 3 etasjer som skal huse opptil 720 elever. 

Eksempel på noe som er programmert. Klasserom styres av:

HCL (Human Centric Lightning) skift av fargetemperatur som reguleres av tid på døgnet med mulighet for overstyring lokalt 2700K/6000K, varmt/kaldt lys. Konstantlys regulering. Motoriserte vinduer som åpnes ved kjølepådrag, mulighet for overstyring. KNX-ur. Varmestyring. Ventilasjon, VAV-spjeld som reguleres av høy temperatur eller CO2-verdi. Solavskjerming. (screens) Styres automatisk av værsensor, kan overstyres av lokal bryter. Totalt 1329 stk. KNX-komponenter. Totalt 1829 stk. DALI-armaturer.

IMG_0035.JPEG
Algarheim skole, Ullensaker
Klikk for artikkel.

Algarheim skole har plass til 600 elever. (7200m2) Et bygg med 3 etasjer.  327 stk. KNX komponenter fordelt på 8 linjer. Lys styres av bevegelsesmelder med konstantlys-styring, mulighet for overstyring fra bryter i klasserom, møterom, grupperom og arbeidsrom. Screens styres fra værstasjon og kan overstyres fra lokale brytere eller fra SD-anlegg. 

Enlight22.jpg
Kongsvinger ungdomsskole

Kongsvinger ungdomsskole et bygg med 3 etasjer og flerbrukshall (9600m2). Skolen har plass til 700 elever. KNX anlegget styrer lys, varme der bevegelses detektorer i tak med termostat sender verdier opp til SD-anlegget. Screens som styres av vær-stasjon, med mulighet for lokal overstyring fra bryter. 10 stk. KNX-ur plassert i fellesarealer som mottar tid fra vær-stasjon. Totalt 449 KNX komponenter.

IMG_0165.JPEG
Gamlegrendåsen terrasse, Kongsberg

Gamlegrendåsen terrasse flere leiligheter med KNX-styring. Lys, varme og solavskjerming. Styres lokalt fra brytere (ABB-tacteo) i rom eller med ABB's KNX app-styring (6136/APP-500) Scenarier som hjemme/borte, morgen/natt er lagt inn. 

Deichmanske 4.JPEG
Deichmanske hovedbibliotek, Oslo                

Nye Deichmanske hovedbibliotek et bygg med 5 etasjer (13560m2) et av de største kultursatsingene i Oslo noensinne. Det er brukt TABS, kjøling og oppvarming i betongdekke. 467 stk KNX komponenter i form av CO2-følere, termostater, kanalfølere, motoraktautorer og varmeaktuatorer. Verdier blir sendt videre fra 23 stk. IP-rutere fordelt på 3 områder KNX/Modbus. 

Klikk for artikkel.
Løkenåsveien.JPEG
Løkenåsveien 45, Lørenskog

Løkenåsveien 45 et bygg klassifisert BREEAM Excellent, barnehage med 6 avdelinger og 30 omsorgsboliger. KNX anlegget er programmert i samarbeid med Windowmaster. IP-rutere er brukt som forbindelse mellom linjer. KNX/BACnet-gateway er brukt for kommunikasjon med SD-anlegg. KNX anlegget styrer varme, ventilasjon, screens, og lys. Totalt 320 KNX komponenter.    

Horten.JPG
Horten medisinske

Horten medisinske består av to bygg. Et med 36 stk. omsorgs leiligheter fordelt på 3 plan, samt lokalmedisinske tjenester i første og andre etasje. Nybygget består av 18 leiligheter med felles oppholdsrom. KNX anlegget styrer lys, varme, ventilasjon (VAV-spjeld), solavskjerming, komfyrvakter og vannalarm. Signaler sendes opp mot SD-anlegg. Totalt 1016 KNX komponenter fordelt på 3 områder med 27 linjer.

MENY

Bergheim bo og aktivitetssenter et av landets største, bygget i massiv tre. (10 650m2) 96 stk. beboerrom med KNX brytere ved dør og seng, eget bad med bevegelsesmelder. Stikk-kurser kobles automatisk ut og lys slås på 100% ved utløst brann alarm. Fellesrom og kontor har bevegelsesmelder med konstantlys-styring for økt energibesparelse. Totalt 590 KNX komponenter.

Bergheim bo og aktivitetssenter
Bergheim.JPG

MIRA er et renseanlegg som består av 13 pumpestasjoner og dropptanker. Anlegget (5500m2 stort) er et av de moderneste i Norge. KNX-anlegget består i stor grad av komponenter i IP44 kapsling (sprutsikkert). Lys-styring og solavskjerming, totalt 173 KNX komponenter.  

MIRA - Midtre Romerike Avløpsselskap
MIRA.jpg

Aurskog-Høland helsehus har helsestasjon, legevakt, psykisk helse, fysio- og ergoterapeuter samt hjemmetjeneste fordelt på 3 plan. Lys og solavskjerming styres av til sammen 258 KNX komponenter. Bygget har en bruttoareal på 3625 m².

Aurskog-Høland helsehus

Ellingsrudhjemmet er et sykehjem på 5 etasjer med 146 beboerrom. Beboerrommene er delt inn i seks beboersoner, der hver beboersone har TV-stue, dagligstue og felles kjøkken.

Bygget har en bruttoareal på 16 814 m².

Her styres lys og solavskjerming av til sammen 936 KNX komponenter.

Ellingsrudhjemmet

Måsan Aktivitetssenter er et bo- og aktivitetssenter med til sammen 85 boenheter, med fellesarealer som tilbyr kafeteria, trimrom, TV-rom og leserom. Bygget har et bruttoareal på 10 272 m².

Her styres lys, varme og solavskjerming av til sammen 738 KNX komponenter.

Måsan Aktivitetssenter, Lillestrøm

Enebolig med KNX styring av lys, rullgardiner, regulering av radiatorer, vannbårenvarme, varmekabler og styring av audio. Anlegget er levert med Gira bryterpanel og tavleutstyr, samt ABB's CubeVision for visualisering av funksjonene på nettbrett eller mobil. Anlegget styres av 70 KNX komponenter.

Ærverdig bolig ved Bygdøy Allè
Gjerdrum Bo og Behandlingssenter

Gjerdrum Bo og Behandlingssenter har 24 nye beboerrom fordelt på 3227 m². Beboerrom har 4-kanals brytere som styrer taklys og nattlys. Arbeidsrom for ansatte samt fellesrom har konstantlysstyring bevegelses meldere for minsket bruk av energi. Anlegget har 304 KNX komponenter.

Enebolig på Konglungfaret

Moderne enebolig med KNX styring av lys og varme. Anlegget er levert med ABB's bryterpanel og tavleutstyr, samt CubeVision for visualisering av funksjonene på nettbrett eller mobil. Styres av 31 KNX komponenter.

Haugenstua skole, Stovner

Haugenstua skole er kombinert 3 parallell barne- og ungdomsskole med elever fra 1. til 10. trinn, på 8550 m². Ekom-Installatøren har utført KNX-programmering av lys og styring opp mot SD-anlegg som tar for seg varme. Lyset styres energivennlig ved hjelp av konstant lysstyring. 

Konstant lysstyring vil si at det blir tilført lys i rommene etter solforholdene, slik at det ikke blir brukt unødig mengder med energi. Anlegget styres av 532 KNX komponenter. 

Traraveien omsorgsboliger, Fredrikstad

Traraveien omsorgsboliger er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Traraveien er et prosjekt for Fredrikstad kommune med 20 leiligheter. Her styres lys, varme og solskjerming via KNX. Bygget har et bruttoareal på 1032 m². Anlegget styres av 160 KNX komponenter.

Vestby sykehjem

Vestby sykehjem er et omsorgssenter som huser 24 boenheter

fordelt på 2900 m². Her styres lys og varme ved hjelp av KNX detektorer eller bryter. Varme styres og visualiser gjennom CubeVision. Anlegget styres av 256 KNX komponenter.

 

bottom of page